Joakim Öhrndalen
Muncktellgatan 40
723 55 Västerås

Mobil: Lämnas på begäran.
E-post: joakim.ohrndalen@straightahead.se

Målsättning:

Att jobba som CIO alternativt CTO. Jobba med projektledning inom IT-utveckling, IT-system och IT-struktur. Ansvara för IT-arkitektur på ett projekt och utvecklingsplan samt ur ett affärsperspektiv.

Fungera som navet i utvecklingsprocesser. Att vara ansvarig i upphandling och utvärdering av IT och E-tjänster.

Anställning:

2012 – * Hallstahammar kommn
IT-pedagog
Ansvarig för IT-pedagogisk utveckling för sju skolor i Hallstahammar kommun.
Systemadministratör för lärplattformen Infomentor. Öka annvändandet av pedagogiska programvaror, interaktiva tavlor och utveckling av IT-användandet rörande både utbildning och administration.
www.hallstahammar.se

2012 – 2012 British Schools
IT-coordinator
Ansvar för bl.a. webbutveckling/uppdatering, sys-op för Schoolsoft, nätverks-ansvarig, Smartboards samt övrig IT-drift inom skolmiljön. Från förskola till Åk 9
www.britishschools.se

2008 – 2012 MiROi i-learning
Utvecklingschef IT-stöd
Ansvar för MiROi’s olika IT system. Utveckling av lärplattform, Sys-op för SharePoint. Samt övriga IT relaterade uppgifter. Webmaster: http://www.miroi.se

2008 – * Medborgarskolan
Kursledare
Kurser i Adobe Dreamweaver och Adobe Elements.

2007 – 2008 MiROi i-learning
Uppdragsspecifikt: Kina
Projektsamarbete mellan MiROi, SIDA och Nutek, Kunskapsöverföring och implementering av distansutbildning i Kina. Projektet bedrevs i Anshan i provinsen Liaoning, Arbetade på plats i Kina sammalagt 4 veckor. All utbildning bedrevs på engelska.

2007 MiROi i-learning
Uppdragsspecifikt: Visma
Konsultuppdrag från MiROi att utbilda personal på Visma i Adobe Captivate.

2006 – 2008 MiROi i-learning
Webmaster
Ansvarig för http://www.miroi.se samt distanslärare inom web och multimedia ämnen. Utvecklare av multimedia för distansutbildning. Utbildning av lärplattform.

2002 MiROi i-learning
Uppdragsspecifikt: Wennströmska Gymnasiet.
Konsultuppdrag från MiROi att utbilda i Macromedia Director, 2ggr/vecka under ett läsår, för elever på Wennströmska Gymnasiets media linje.

2001 – 2006 MiROi i-learning
Distanslärare
Lärare i web och multimedia utbildningar. Kursutveckling samt involverad i utveckling av lärplattform.
1998 – 2001 MiROi Utbildning
Lärare/Utbildare
Närlärare i webb och multimedia ämnen. Involverad i uppstart av företagets distansutbildnings koncept.

1998 Jönsson och Lepp
Utbildare
Intensivutbildare ï HTML på Jönsson och Lepp i Stockholm. 2 dagars uppdrag.

1997 – 1998 Viking Design
Webdesigner
Webdesign, grafik, reklam och bilstripe.
_
1986 – 1997 Holmbergs Plåt & Vent, Allplåt & Byggservice, m.fl.
Plåtslagare
Jobbat 6-7 år som plåtslagare efter gymnasiet.
Fullgjord lärlingstid på 6800 timmar samt mångårig erfarenhet av plåtslageri.

Utbildning:

2008 – * Dalarnas Högskola
Programmet Utveckling av e-tjänster.
120 poäng, distansstudier.

2007 Roda Utbildning
2 dagars kurs i Adobe Flash.

2007 Blekinge Tekniska Högskola
Multimedia över nätverk.
7,5 poängskurs på distans.

2006 – 2007 Lynda.com
Flertalet självstudiekurser/distans. Web, multimedia samt programspecifika kurser.

2006 Örebro Universitet
7,5 poängskurs, Vuxenpedagogik i utbildning.  Närlärande samt självstudier. Fortbildning av lärare inom vuxenutbildningen.

2005 – 2006 Macromedia University
Selfpaced courses inom web, multimedia och program för web/multimedia.

1997 SWiT/Wallinistitutet.
Webbaserad utveckling. Inom ramen för regeringens utökade spetsutbildningar efter Kunskapslyftet.

1996 – 1997 MiROi Utbildning
Multimedia och Webbdesign. Inom ramen för Kunskapslyftet.
1985 – 1986 Wennströmska-Gymnasiet
2-årig utbildning till byggnadsplåtslagare.

Övrigt:

  • Utlandserfarenhet. Kina, se Anställningar: 2007-2008.


  • Utlandserfarenhet. Representerat MiROi på EuroTaac. Seminarium, workshops och konferens mellan aktörer inom distansutbildning/e-learning med deltagare från Bl.a. USA, Tyskland, England, Holland, Belgien, m.fl.
  • Innehar A och B körkort.
  • Fullgjord militärtjänst på LV3 i Norrtälje. Robot70 skytt.
  • Certifierad Adobe Certified Expert – Photoshop.
  • Certifierad i Microsoft NT4 Server – MCP.

Språk: Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska.


Referenser: Lämnas på begäran.

Ladda ner CV som PDF fil →
Annonser